Home » Libraria » Limba română » Fizica fenomenologică – Compendiu – Volumul 1

Fizica fenomenologică – Compendiu – Volumul 1

$ 10.26$ 34.93

Un compendiu care se dorește a fi exhaustiv pentru domeniul fizicii, cu accent pe explicarea fenomenelor și aplicațiilor practice. O carte pentru studiul personal, concisă și ușor de citit, care clarifică aceste teorii ale fizicii, cel mai important domeniu al științei pe care se bazează toate celelalte abordări teoretice și explicații ale fenomenelor științifice.
Primele două capitole, Știința” și ”Fizica”, explorează principalele teme și teorii ale științei și filozofiei contemporane a științei în general, și fizicii în particular, evidențiind întrebările fascinante și provocatoare actuale.
”Mecanica” prezintă o privire de ansamblu asupra mecanicii clasice,cu o acoperire a principiilor și tehnicilor fundamentale, un domeniu vechi dar care se află la baza întregii fizicii, și care în ultimii ani a cunoscut o dezvoltare rapidă. Se subliniază principiile de bază fenomenologice, fără a insista pe un formalism excesiv.
Capitolul ”Materia” descrie perspectivă contemporană asupra materiei, care ia în considerare toate entităţile ştiinţifice observabile, în funcţie de condiţiile termodinamice precum fi temperatura şi presiunea (solid, lichid, gaz, plasma) și tranziţiile de fază.
În ”Căldura” se abordează conceptul de temperatură, și modalități de măsurare, și aplicații practice în inginerie. Un punct de vedere contemporan privind energia, termodinamica și legile ei, cu detalierea celor mai importante principii care o guvernează. Un capitol special este dedicat schimbărilor climatice și încălzirii globale actuale.
Capitolul ”Sunetul” explorează lumea sunetelor – cum se generează, se propagă, se percep și se înregistrează sunetele, în natură și în activitatea umană. Informații utile, la nivel fenomenologic, despre vibrații și unde, acustică, și sunete muzicale: caracteristici, descrieri fizice, fenomene specifice. Despre muzică și acustica instrumentelor muzicale.
”Electricitate și magnetism” este o introducere în lumea electromagnetismului, cu ajutorul unui aparat matematic minimal, și cu exemple și aplicații din viața reală. Un domeniu care reprezintă o parte importantă a vieții noastre. Capitolul acoperă toate subiectele introductive standard, respectiv electrostatica, curentul electric, magnetismul, inducția electromagnetică.

CUPRINS

Volumul 1:

1 Știința
– 1.1 Măsurători științifice
– – 1.1.1 Analiza dimensională
– 1.2 Matematica
– 1.3 Metode științifice
– – 1.3.1 Investigații științifice
– – 1.3.2 Elementele metodelor științifice idealizate
– – 1.3.3 Aspecte ale metodelor științifice
– – 1.3.4 Alte aspecte ale metodelor științifice
– 1.4 Teorii științifice
– 1.5 Atitudinea științifică
– 1.6 Filosofia științei
– 1.7 Știința și tehnologia
– 1.8 Știința și arta
– 1.9 Știința și religia
– 1.10 Pseudoștiința
– – – Metodologie științifică
2 Fizica
– Cercetarea în fizică
– Domenii de aplicare și obiective
– Ramuri ale fizicii
– 2.1 Filosofia fizicii
– – 2.1.1 Filosofia spațiului și timpului
3 Mecanica
– 3.1 Prima lege de mișcare a lui Newton – Inerția
– – 3.1.1 Aristotel despre mișcare
– – 3.1.2 Sistemul heliocentric
– – 3.1.3 Galileo și turnul înclinat
– – 3.1.4 Experimentele lui Galileo Galilei cu planul înclinat
– – 3.1.5 Prima lege de mișcare a lui Newton
– – 3.1.6 Forța netă
– 3.2 Mișcarea liniară
– – 3.2.1 Mișcarea este relativă (Invarianța galileană)
– – 3.2.2 Dimensiuni
– – 3.2.3 Viteza
– – – 3.2.3.1 Viteza instantanee
– – – 3.2.3.2 Viteza medie
– – 3.2.4 Viteza vectorială
– – 3.2.4.1 Viteza vectorială variabilă
– – 3.2.5 Accelerația
– – 3.2.6 Căderea liberă
– – 3.2.6.1 Ecuațiile căderii libere
– 3.3 A doua lege a lui Newton
– – 3.3.1 Forța determină accelerația (Forța)
– – 3.3.2 Frecarea
– – 3.3.3 Masa și greutatea
– – 3.3.3.1 Masa se opune accelerației (Masa și inerția)
– – 3.3.4 A doua lege de mișcare a lui Newton
– 3.4 A treia lege de mișcare a lui Newton
– – 3.4.1 Forțe și interacțiuni
– – 3.4.2 A treia lege de mișcare a lui Newton (Acțiunea și reacția)
– – 3.4.3 Acțiunea și reacțiunea
– – 3.4.4 Sumarul celor trei legi ale lui Newton (Legile mișcării ale lui Newton)
– – 3.4.5 Statica
– – 3.4.6 Dinamica
3.5 Impuls
– 3.5.1 Impulsul newtonian
– 3.5.2 Variația de impuls
– 3.5.3 Conservarea impulsului
– 3.5.4 Coliziuni
– 3.5.4.1 Coliziunea inelastică
– 3.6 Energia
– – 3.6.1 Lucru mecanic
– – 3.6.2 Puterea
– – 3.6.3 Energia mecanică
– – 3.6.4 Energia potențială
– – 3.6.5 Energia cinetică
– – 3.6.6 Lucrul mecanic și energia – Principiul lucru mecanic-energie
– – 3.6.7 Conservarea energiei
– – 3.6.8 Mașini
– – 3.6.9 Eficiența conversiei energiei
– – 3.6.10 Surse de energie
– 3.7 Mișcarea de rotație
– – 3.7.1 Mișcarea circulară
– – 3.7.2 Inerția rotațională (Momentul de inerție)
– – 3.7.3 Cuplul (Momentul forței)
– – 3.7.4 Centrul de masă și centrul de greutate
– – 3.7.5 Echilibru mecanic – Stabilitatea
– – 3.7.6 Forța centripetă
– – 3.7.7 Forța centrifugă
– – 3.7.7.1 Forța centrifugă în cadru de referință în rotație
– – 3.7.8 Gravitația artificială
– – 3.7.9 Momentul unghiular
– – 3.7.9.1 Conservarea momentului unghiular
– 3.8 Gravitația
– – 3.8.1 Legea universală a gravitației
– – 3.8.1.1 Constanta gravitațională universală, G
– – 3.8.1.2 Legea inversului pătratului în gravitație
– – 3.8.1.3 Greutatea și imponderabilitatea
– – 3.8.2 Maree
– – 3.8.2.1 Mareele oceanelor
– – 3.8.2.2 Mareea Pământului
– – 3.8.2.3 Mareea atmosferei Pământului
– – 3.8.2.4 Mareele lunare
– – 3.8.3 Câmpul gravitațional
– – 3.8.3.1 Gravitația în interiorul unei planete (Teorema carcasei)
– – 3.8.3.2 Tesla şi Teoria dinamică a gravitaţiei
– – 3.8.3.3 Teoria gravitației lui Einstein
– – 3.8.3.4 Găuri negre
– – 3.8.3.5 Gravitația universală (Gravitația în Univers)
– – 3.8.3.4 Anti-gravitaţia
– 3.9 Mișcarea proiectilelor și sateliților (Balistica)
– – 3.9.1 Mișcarea proiectilelor
– – 3.9.2 Proiectile lansate orizontal
– – 3.9.3 Proiectile lansate sub un anumit unghi
– – 3.9.4 Sateliți artificiali
– – – Lansarea pe orbită
– – 3.9.5 Orbite circulare ale sateliților
– – 3.9.6 Orbite eliptice
– – 3.9.7 Legile lui Kepler
– – 3.9.8 Energia sateliților
– – 3.9.9 Viteza de scăpare
4 Materia
– 4.1 Natura atomică a materiei
– – 4.1.1 Ipoteze atomice
– – 4.1.2 Proprietățile atomilor
– – 4.1.3 Imagistica atomică
– – 4.1.4 Structura atomului
– – 4.1.5 Elemente (Elemente chimice)
– – 4.1.6 Tabelul periodic al elementelor
– – 4.1.7 Izotopi (Variații, ocurența, aplicații)
– – 4.1.8 Compuși și amestecuri
– – 4.1.9 Molecule
– – 4.1.10 Antimateria
– – 4.1.11 Materia întunecată
– 4.2 Solide
– – 4.2.1 Micrograful lui Muller (Microscopia cu ioni în câmp)
– – 4.2.2 Structura cristalelor
– – 4.2.3 Densitatea solidelor
– – 4.2.4 Elasticitatea
– – 4.2.5 Tensiunea și comprimarea (Rezistența materialelor)
– 4.3 Lichide
– – 4.3.1 Presiunea
– – 4.3.1.1 Presiunea în lichid
– – 4.3.2 Flotabilitatea
– – 4.3.3 Principiul lui Arhimede
– – 4.3.4 Forțe în cazurile scufundării și plutirii
– – 4.3.5 Flotarea (Principiul flotării)
– – 4.3.6 Principiul lui Pascal
– – 4.3.7 Tensiunea superficială
– – 4.3.8 Capilaritatea
– 4.4 Gaze
– – 4.4.1 Atmosfera
– – 4.4.1.1 Presiunea atmosferică
– – 4.4.2 Barometru
– – 4.4.3 Legea lui Boyle
– – – Sistemul respirator uman
– – 4.4.4 Flotabilitatea în aer (Aerostate)
– – – Baloane
– – 4.4.5 Principiul lui Bernoulli
– – 4.4.6 Aplicații
– – 4.4.7 Efectul Coandă
– 4.5 Plasma
– – 4.5.1 Plasma în natură, artificială și aplicații
5 Căldura
– 5.1 Temperatura, căldura și expansiunea
– – 5.1.1 Temperatura
– – – 5.1.1.1 Temperaturi negative
– – 5.1.2 Căldura
– – 5.1.3 Măsurarea căldurii (Măsurarea temperaturii)
– – 5.1.4 Capacitatea calorică specifică (Capacitatea calorică)
– – 5.1.5 Dilatarea termică
– 5.2 Transferul de căldură
– – 5.2.1 Conducția termică
– – 5.2.2 Convecția
– – 5.2.3 Radiația termică
– – 5.2.4 Emisia de energie radiantă (Emisivitatea)
– – 5.2.5 Absorbția energiei radiante
– – 5.2.6 Reflexia energiei radiante (Reflectanța)
– – 5.2.7 Răcirea radiativă
– – 5.2.8 Legea de răcire a lui Newton
– – 5.2.9 Energia solară – Celule solare
– – – – Celule fotovoltaice
– – 5.2.10 Transferul termic
– – – – Schimbătoare de căldură
– 5.3 Schimbări climatice
– – 5.3.1 Cauze
– – 5.3.2 Evidențe fizice
– – 5.3.3 Efectul de seră
– – 5.3.4 Încălzirea globală
– – 5.3.5 Efecte observate și așteptate asupra mediului
– – 5.3.6 Efectele asupra sistemelor sociale
– 5.4 Schimbarea de fază
– – 5.4.1 Evaporarea
– – 5.4.2 Condensarea
– – 5.4.2.1 Ceaţa
– – 5.4.2.2 Nori
– – 5.4.3 Fierberea
– – 5.4.4 Înghețarea/Solidificarea
– – 5.4.5 Topirea
– – 5.4.6 Energia și schimbările de fază (Căldura latentă)
– 5.5 Termodinamica
– – 5.5.1 Concepte în termodinamică
– – 5.5.2 Zero absolut
– – Temperaturi negative
– – 5.5.3 Energia internă
– – 5.5.4 Prima lege a termodinamicii
– – 5.5.5 Procese adiabatice
– – 5.5.6 Meteorologia (Fizica norilor)
– – 5.5.7 A doua lege a termodinamicii
– – – Principiul lui Carnot
– – 5.5.8 Motoare termice
– – 5.5.9 Tendința de la ordine la dezordine (Ordinea și dezordinea)
– – 5.5.10 Entropia
6 Sunetul
– 6.1 Vibrații și unde
– – 6.1.1 Pendul
– – 6.1.2 Descrierea undelor
– – 6.1.3 Mișcarea undelor (Unde mecanice)
– – Polarizarea
– – 6.1.4 Viteza undelor
– – 6.1.5 Unde transversale
– – – Undele electromagnetice
– – 6.1.6 Unde longitudinale
– – – Unde sonore
– – – – Unde de presiune
– – 6.1.7 Interferența undelor
– – 6.1.8 Unde staționare
– – 6.1.9 Efectul Doppler
– – 6.1.10 Unde de șoc
– 6.2 Acustica
– – 6.2.1 Cum se generează sunetele
– – 6.2.2 Natura sunetului în aer
– – 6.2.3 Media care transmit sunetele (Fizica sunetelor)
– – 6.2.4 Viteza sunetului în aer (Viteza sunetului)
– – 6.2.5 Reflexia sunetului – Ecoul
– – 6.2.6 Refracția sunetului
– – 6.2.7 Energia în undele sonore
– – 6.2.8 Vibrații forțate – Oscilații
– – 6.2.9 Rezonanța
– – 6.2.10 Bătăi
– 6.3 Sunete muzicale
– – 6.3.1 Înălțimea sunetelor
– – 6.3.2 Intensitatea și volumul sunetelor
– – 6.3.3 Calitatea sunetului
– – 6.3.4 Instrumente muzicale
– – 6.3.5 Analiza Fourier
– – 6.3.6 Disc compact (CD)
7 Electricitate și magnetism
– 7.1 Electricitatea
– – 7.1.1 Forțe electrice
– – 7.1.2 Sarcini electrice
– – 7.1.3 Conservarea sarcinii
– – 7.1.4 Legea lui Coulomb
– – 7.1.5 Conductori și izolatori (Rezistența electrică și conductanța electrică)
– – 7.1.6 Semiconductori
– – 7.1.7 Superconductori (Superconductivitatea)
– – 7.1.8 Electricitatea statică
– – 7.1.8.1 Încărcarea electrică prin frecare și contact
– – – Efectul triboelectric
– – 7.1.8.2 Încărcarea electrică prin inducție
– – 7.1.9 Polarizarea sarcinilor (Dielectrici)
– – – Condensatori
– – 7.1.10 Câmpul electric
– – 7.1.11 Ecranarea electromagnetică
– – 7.1.12 Potențialul electric
– – 7.1.13 Stocarea energiei electrice
– – 7.1.14 Generator Van de Graaff
– 7.2 Curent electric
– – 7.2.1 Circulația sarcinilor electrice
– – 7.2.2 Curentul electric (Convenții)
– – 7.2.3 Surse de tensiune
– – 7.2.4 Rezistența electrică (Rezistența electrică și conductanța)
– – 7.2.5 Legea lui Ohm
– – 7.2.6 Curent continuu și curent alternativ
– – 7.2.7 Conversia de la curent alternativ la curent continuu (Redresoare)
– – 7.2.8 Electroni într-un circuit electric
– – 7.2.9 Puterea electrică
– – – Curent alternativ
– – – Câmpuri electromagnetice
– – 7.2.10 Circuite electrice
– – 7.2.10.1 Circuite serie
– – 7.2.10.2 Circuite paralel
– 7.3 Magnetism
– – 7.3.1 Forțe magnetice
– – 7.3.2 Poli magnetici
– – – Polul geomagnetic
– – – Dipoli magnetici
– – 7.3.3 Câmpuri magnetice
– – 7.3.4 Domenii magnetice
– – 7.3.5 Curenți electrici și câmpuri magnetice (Legea Biot–Savart și Legea lui Ampère)
– – 7.3.6 Electromagneți
– – 7.3.6.1 Electromagneți supraconductori
– – 7.3.7 Forța Lorentz și forța Laplace
– – 7.3.8 Forța asupra conductoarelor electrice în câmp magnetic (Forța Laplace)
– – 7.3.9 Contoare electrice
– – 7.3.10 Motoare electrice
– – 7.3.11 Câmpul magnetic al Pământului
– – 7.3.12 Radiații cosmice
– 7.4 Inducția electromagnetică
– – 7.4.1 Electromagnetism
– – 7.4.2 Inducția electromagnetică (Aplicații)
– – 7.4.3 Legea lui Faraday (a inducției)
– – 7.4.4 Generatoare de curent alternativ (Alternatoare)
– – 7.4.5 Centrale electrice (Generarea electricității)
– – 7.4.5.1 Hidrocentralele Porţile de Fier
– – 7.4.6 Turbogeneratoare
– – 7.4.7 Generatoare magnetohidrodinamice
– – 7.4.8 Transformatoare
– – 7.4.10 Transmisia energiei electrice
– – 7.4.11 Câmpul electromagnetic

ISBN general: 978-606-033-185-8

Ediția MultiMedia Publishing
– Digital: EPUB, 100MB sau 18 MB (ISBN 978-606-033-188-9), Kindle, 227 MB sau 39 MB (ISBN 978-606-033-187-2), PDF, 57 MB sau 34 MB (ISBN 978-606-033-189-6)
– Tipărit, Format A4, 297 x 210 x 38 mm, coperți cartonate, 1,72 kg, 627 pagini: ISBN 978-606-033-186-5
DOI: 10.58679/MM42671

Fizica fenomenologică – Compendiu – Volumul 2: https://www.cartilibrarie.com/carte/fizica-fenomenologica-compendiu-volumul-2/

Informații suplimentare

Greutate Nu se aplică
Dimensiuni Nu se aplică
Autor

Nicolae Sfetcu

Format

Tipărit, PDF, EPUB, MOBI pentru Kindle

Prețul produselor este susceptibil la mici variații, datorită variației cursului valutar.
Cărțile în format digital (PDF, EPUB, MOBI pentru Kindle) comandate din acest magazin online se livrează prin email.
Cărțile în format tipărit și jucăriile comandate din acest magazin online se livrează exclusiv în România.
Comenzile care nu se plătesc în maximum 7 zile se anulează automat.
Costurile de transport pentru cărțile tipărite și jucării se vor plăti direct curierului, la primirea pachetului.

The price of products is susceptible to small variations due to the exchange rate fluctuation.
e-Books (PDF, EPUB, MOBI for Kindle) ordered on this online bookstore are delivered by email.
Printed books and toys ordered on this online bookstore are delivered exclusively in Romania.
Orders not paid within 7 days are automatically canceled.
The shipping costs for printed books and toys will be paid directly to the courier upon receipt of the package.

Le prix des produits est susceptible de varier légèrement en raison de la fluctuation du taux de change.
Les livres numériques (PDF, EPUB, MOBI pour Kindle) commandés sur cette librairie en ligne sont livrés par email.
Les livres imprimés et les jouets commandés sur cette librairie en ligne sont livrés exclusivement en Roumanie.
Les commandes non payées dans 7 jours sont automatiquement annulées.
Les frais de livraison pour les livres imprimés seront payés directement au transporteur dès réception du paquet.

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Fizica fenomenologică – Compendiu – Volumul 1”

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *