Home » Libraria » Limba română » Management, analize, planuri și strategii de afaceri

Management, analize, planuri și strategii de afaceri

$ 5.27

Cartea prezintă modele de afaceri, management, analize și strategii care ajută la dezvoltarea și punerea în valoare a unei organizații, în contexte specifice economice, sociale, culturale sau de altă natură, prin elaborarea și implementarea unor planuri personalizate.

Capacitatea unei organizații de a procesa informații este în centrul competențelor organizatorice și manageriale, iar strategiile unei organizații trebuie să fie proiectate pentru a îmbunătăți funcționalitatea și eficiența corporativă și, întrucât sistemele de management care furnizează această capabilitate au devenit formalizate și automatizate, competențele sunt testate dur la mai multe niveluri. Organizațiile trebuie să fie capabile să învețe și să se adapteze în moduri care nu au fost niciodată atât de evidente înainte.

Managementul strategic implică formularea și punerea în aplicare a obiectivelor și inițiativelor majore luate de conducerea de vârf a unei companii în numele proprietarilor, luând în considerare resursele și o evaluare a mediilor interne și externe în care organizația evoluează. El implică conceptele conexe de planificare strategică și gândire strategică.

Prin analiza afacerii se identifică nevoile de afaceri și se stabilesc soluțiile la problemele de afaceri. Soluțiile includ adesea o componentă de dezvoltare sisteme-software, dar pot consta și în îmbunătăţirea procesului, schimbarea organizațională sau planificarea strategică și elaborarea politicilor.

 

CUPRINS:

1 Afaceri
– Formele de bază de proprietate
– Clasificări
– Management
– – Restructurarea întreprinderilor de stat
– Reglementări organizaţionale şi legislative
– 1.1 Evidenţa contabilă
– – Procesul
– 1.2 Marketing
– – Orientarea spre client
– – Orientarea organizaţională
– – – Comportamentul de turmă
– – – Alte orientări
– – Cercetarea în marketing
– – – Mediul de marketing
– – – Segmentarea pieţei
– – – Tipuri de cercetare de piață
– 1.3 Publicitate
– – Teoria publicităţii
– – – Modele ierarhia-efectelor
– – – Marketing mix
– – Medii pentru publicitate
– – Semiotica
– – Efecte de gen în procesarea publicității
– 1.4 Inteligența emoțională
– – Inteligența emoțională în afaceri
– 1.5 Teoria consumatorului
– – Alegere consumatorului
– – – Configurarea modelului: problema consumatorului
– – – Exemplu: bunuri divizibile omogene
– – – Exemplu: imobiliare
– – Comportamentul consumatorilor
– – – Modelul cutiei negre
– – – Căutarea informațiilor
– 1.6 Comportamentul consumatorilor
– – Origini ale comportamentului consumatorului
– – Definiție și explicație
– – Decizia de cumpărare și contextul acesteia
– – Procesul deciziei de cumpărare a consumatorului: o imagine de ansamblu
– – – Recunoasterea problemei
– – – Evaluarea alternativelor
– – – – Comportamentul consumatorilor de marketing
– – – Decizia de cumpărare
– – – Evaluare post-cumpărare
– – Influențe asupra deciziei de cumpărare
– – – Conștientizarea consumatorilor
– – – Influențe interne asupra deciziei de cumpărare
– – – – Motivații și emoții
– – – – Percepţie
– – – – Experientța anterioară
– – – – Cultura
– – – – Subculturi
– – – – Clasă socială
– – – – Grupuri de referință
– – Stiluri de decizie a consumatorilor
– – Afectare: Emoții, sentimente și dispoziții
– – – Căutarea informațiilor
– – – Alegerea
– – – Experiența clienților
– – – Satisfacția clienților
– – – Publicitate
– 1.7 Franciza
– – Cele mai mari lanțuri de franciză
– – Taxe și termeni contractuali
– – Justificare și comutarea riscului
– – Obligațiile părților
– – Francize sociale
– – Franciza logistică de la terți
– – Franciza de evenimente
– – Francize la domiciliu
– 1.8 Asigurări
– – Principiile asigurării
– – Despăgubiri
– – Principiile contractului de asigurare
– – – Contract personal
– – – Contract condiţional
– – – Contract unilateral
– – – Contract de adeziune
– – – Contract de garanţie
– – – Interes asigurabil
– – Determinarea structurii ratelor în asigurări
2 Antreprenoriat
– Definiţie
– Decizii antreprenoriale
– – Antreprenoriatul ca o proiectare a relațiilor individuale/oportunități
– – Percepţia antreprenorială
– – Stiluri antreprenoriale
– Aspecte psihologice
– 2.1 Oportunitatea
– – Ce este antreprenoriatul?
– – – O stare de spirit
– – – Cum arată antreprenorii?
– – – Ce fac ei?
– – – Este vorba despre oportunitate
– – – Mai mult de un tip de antreprenor
– – – Inovează sau altfel…
– – Oportunitatea în dezvoltarea unei afaceri
– – – Găsirea intersecției dintre tehnologie și piață
– – – Unde e problema?
– – – Produse inovative
– – – Ce știi
– – – Niveluri de nevoie
– – – Când este o idee o oportunitate?
– – – Ai o șansă
– – – Noile realități de risc
– – Fabrica de idei
– – – Brainstorming
– – – Regulile brainstormingului de grup
– – – Crearea unui mediu propice pentru brainstorming
– – – Mai multe instrumente
– – – Nu te îndrăgosti de prima idee bună care îți vine în cap
– – – Tehnici de generare de idei
– – – Alte tehnici
– 2.2 Evaluează ideea
– – Cine va cumpăra?
– – Tu nu ești singurul geniu din acel domeniu
– – Vorbește despre ea
– – Testează
– – Învață
– – Verifică
– – Faza de validare
– 2.3 Proprietatea intelectuală
– – Definiția proprietății intelectuale
– – Despre avocați
– – Cunoașterea este putere
– – Patentul
– – Drepturi de autor
– – Mărcile comerciale
– – Secretele comerciale
– – Protejarea proprietății intelectuale
– 2.4 Piaţa
– – Identifică potenţialii clienţi
– – – Cine sunt clienţii tăi?
– – – Identificarea pieței de bază
– – – Simplifică
– – – Segmentarea pieței
– – – Distribuţia
3 Managementul afacerii
– 3.1 Managementul informațiilor
– – Aspecte teoretice
– – – Teorii comportamentale și organizaționale
– – – Teoria economică
– – Managementul informațiilor strategice
– – – Alinierea tehnologiilor și strategiilor de afacere cu managementul informațiilor
– – – Un model de portofoliu contemporan pentru informații
– – – Competențe pentru gestionarea calității informațiilor
– – – Rezumat
– – Operaționalizarea managementului informațiilor
– – – Gestionarea schimbării necesare
– – – Opera timpurie a lui Galbraith
– – – Organizații matriceale
– – Informații în sursă deschisă
– – – Surse deschise pentru informații
– – – Definiții pentru OSINT
– – – Informații competitive
– – – OSINT în afaceri
– 3.2 Inteligența în afaceri (Business intelligence)
– – Componente
– – Istorie
– – Depozitarea datelor
– – Comparație cu inteligența competitivă
– – Comparație cu cercetarea analitică de afaceri
– – Aplicații într-o întreprindere
– – Prioritizarea proiectelor
– – Factori de succes în implementare
– – – Suportul afacerii
– – – Nevoile afacerii
– – – Cantitatea și calitatea datelor disponibile
– – Aspect utilizator
– – Date semistructurate sau nestructurate
– – – Date nestructurate vs. date semistructurate
– – – Probleme cu date semistructurate sau nestructurate
– – – Utilizarea de metadate
– 3.3 Informații competitive
– – Dezvoltare istorică
– – Tendințe recente
– – Domenii similare
– – Etica
– – Externalizarea
– 3.4 Managementul strategic
– – Definiţie
– – – Formularea
– – – Implementarea
– – – Diverse definiții ale strategiei
– – Concepte și cadre
– – – Analiza SWOT
– – – Curba de experiență
– – – Strategia corporativă și teoria portofoliului
– – – Avantaj competitiv
– – – Structura industriei și a rentabilitatea
– – – Strategii competitive generice
– – – Lanțul valoric
– – – Competențe de bază
– – – Teoria afacerii
– – Gândirea strategică
– – Planificarea strategica
– – – Analiza mediului
– – – Planificarea scenariului
– – – Măsurarea și controlul implementării
– – – Evaluarea
– – Limitări
– – Abordări pentru managementul strategic
– – – Ierarhia de strategie
– 3.5 Managementul proiectelor
– – Fundamente
– – – Ce este un proiect?
– – Ciclul de viață al proiectului
– – Părțile interesate de proiect
– – Faze
– – – Intercalarea fazelor
– – – Portofolii – Managementul programelor
– – – Managementul portofoliului
– – – Managementul programelor de proiecte
– – – Managementul proiectelor
– – – Niveluri
– 3.6 Managementul relațiilor de afaceri
– – Tendințe în dezvoltarea MRA
– – Prezentare generală și obiective
– – – Ca disciplină
– – – Ca rol organizațional
– – – Ca model
– – Ciclurile de viață ale MRA
– – Principiile MRA
– – – Măsurare și analiză
– – – Scop
– – – Reputație și încredere
– – – Guvernare
– – – Limite
– – – Schimb și reciprocitate
– 3.7 Managementul relațiilor de intreprindere
– – Instrumente și metodologii
– 3.8 Managementul vânzărilor
– – Planificarea vânzărilor
– – Recrutarea personalului de vânzări
– – Raportare ale vânzărilor
– – Managementul experienţei consumatorilor
– 3.9 Software de afaceri
– – Tipuri de instrumente de afaceri
4 Analiza afacerii
– Tehnici de analiză de afaceri
– – PESTLE
– – Heptaliza
– – MOST
– – SWOT
– – CATWOE
– – Cele şase pălării în gândire ale lui de Bono
– – Cinci „De ce”
– – MoSCoW
– – VPEC-T
– – SCRS
– 4.1 Cercetarea analitică
– – Cercetarea analitică vs. analiză
– – Exemple
– – – Optimizarea de marketing
– – – Cercetarea analitică de portofoliu
– – – Cercetarea analitică de risc
– – – Cercetarea analitică digitală
– – – Cercetarea analitică de securitate
– – – Cercetarea analitică în software
– – Provocări
– – Riscuri
– 4.2 Evaluarea afacerii
– – Standardul și premisa valorii
– – Standardele de valoare
– – Premise de valoare
– – Elemente ale evaluării afacerii
– – – Condițiile economice
– – – Analize financiare
– – – Normalizarea situațiilor financiare
– – – Venituri, active și abordări de piață
5 Strategia de afaceri
– 5.1 Cele trei procese ale strategiei în afaceri
– – Formularea strategiei
– – Implementarea strategiei
– – Evaluarea strategiei
– – – Adecvarea
– – – Fezabilitatea
– – – Acceptabilitatea
– 5.2 Planificarea strategică
– – Procesul
– – – Prezentare generală
– – – Intrări
– – – Activităţi
– – – Ieşiri
– – – Rezultate
– – Instrumente și abordări
– – Planificarea strategică vs planificarea financiară
– – Critici
– – – Planificarea strategică vs gândirea strategică
– 5.3 Gândirea strategică
– – Gândirea strategică vs planificarea strategică
– – Competențe de gândire strategică
– 5.4 Modele de afaceri
– – Perspective teoretice și empirice ale modelelor de afaceri
– – – Logica proiectării și coerență narativă
– – – Complementarități ale modelelor de afaceri între firme partenere
– – Clasificarea modelelor de afaceri
– – – Cadrul V4 BM
– – – Trecerea de la conducte la platforme
– – – Modele de afaceri platformă
– – Aplicații
– – Proiectarea modelului de afaceri
– – – Definiții ale modelului de afaceri
– – Definiții ale proiectării sau dezvoltării modelului de afaceri
– – – Evidențierea temelor de proiectare a modelului de afaceri
– – – Evidențierea conținutului de proiectare pentru proiectarea modelului de afaceri
– – Exemple de modele de afaceri
– – – Model de afaceri clasic
– – – Modele de afaceri colective
– – – Modelul renunțării la intermediari
– – – Modelul de vânzări directe
– – – Modele de afaceri de distribuție
– – – Modelul revânzării cu valoare adăugată
– – – Primul plătește, apoi gratuit
– – – Franciza
– – – Modelul de afaceri în aprovizionare
– – – Modelul de afaceri cu gratuități
– – – Plătești ce poți
– – – Plătești ce dorești
– – Cadrele pentru model de afaceri
– – Concepte înrudite
6 Documente în afaceri
– 6.1 Planul de afaceri
– – Audiența
– – Conținut
– – Prezentare
– – Revizuirea planului de afaceri
– – – Depășiri de costuri și scăderi ale veniturilor
– – Probleme juridice și de responsabilitate
– – – Cerințe de publicare
– – – Limitări privind conținutul și audiența
– – Planuri de afaceri deschise
– – Utilizări
– – Planul de afaceri pentru organizațiile non-profit
– 6.2 Elaborarea unui plan de afaceri
– – Rezumatul
– – Context organizațional
– – – Declarația de misiune și modelul de afaceri
– – – Statusul curent
– – – Istorie
– – – Echipa de management
– – Planul de marketing
– – – Stabilirea prețului
– – – Managementul cererii
– – – Distribuirea
– – – Promovare și dezvoltare de brand
– – Planul operațional
– – – Planul de cercetare și dezvoltare
– – – Planul de fabricație/de implementare
– – – Planul de tehnologia informației și comunicațiilor
– – – Planul de personal
– – – Modelul alocării costurilor
– – Planul financiar
– – – Finanțarea actuală
– – – Nevoile de finanțare
– – – Planul de finanțare
– – – Istoria financiară
– – – Previziuni financiare
– – – Evaluarea
– – Analiza de risc
– – – Evaluarea riscurilor
– – – Planul de management al riscului
– – Criterii de decizie
– 6.3 Planuri și strategii de marketing
– – Procesul de planificare a marketingului
– – Scopurile și obiectivele planificării marketingului
– – – Planuri și programe detaliate
– – Conținutul planului de marketing
– – – Firmele mijlocii și mari
– – Măsurarea progresului
– – Analiza performanței
– – – Analiza vânzărilor
– – – Analiza cotei de piață
– – – Analiza cheltuielilor
– – – Analiza financiară
– – – Folosirea planurilor de marketing
– – Bugetele ca instrumente manageriale
– – Strategia de marketing
– – – O parte esențială a strategiei corporative generale
– – – Tactici și acțiuni sectoriale
– – – Tipuri de strategii
– – – Modele strategice
– 6.4 Propuneri de afaceri
– – Tipuri de propuneri
– – – Propunerea solicitată informal
– – – Propunerea nesolicitată
– – Componente
– – – Propunerea formal solicitată
– – – Propunere de afaceri solicitată informal
– – Gestionarea propunerilor de afaceri
– – – Procesul de management al propunerilor
– – Scrierea propunerilor
– – – Propunerile interne
– – – Contract de sursă unică
– – – Format
– – – Titlu
– – – Rezumat
– – – Declarația și Metoda
– – – Buget
– – – Informații biografice
– – – Valori ale sponsorilor
– – – Credibilitatea solicitantului
– – – Logica propunerii
– – – Psihologia propunerii
– – Strategia de marketing
– – – O parte esențială a strategiei corporative generale
– – – Tactici și acțiuni sectoriale
– – – Tipuri de strategii
– – – Modele strategice
Referinţe
Despre autor
– Nicolae Sfetcu
– – De același autor
– – Contact
Editura
– MultiMedia Publishing

MultiMedia Publishing
– Digital: EPUB (ISBN 978-606-9041-75-8), Kindle (ISBN 978-606-9041-77-2), PDF (ISBN 978-606-9041-76-5)
– Tipărit (Format B5, 176 x 250 x 12 mm, 388 g, 222 pagini) ISBN 978-606-033-392-0
DOI: 10.58679/MM54823

Data publicarii: 20 martie 2016

Informații suplimentare

Autor

Nicolae Sfetcu

Format

Tipărit, PDF, EPUB, MOBI pentru Kindle

Prețul produselor este susceptibil la mici variații, datorită variației cursului valutar.
Cărțile în format digital (PDF, EPUB, MOBI pentru Kindle) comandate din acest magazin online se livrează prin email.
Cărțile în format tipărit și jucăriile comandate din acest magazin online se livrează exclusiv în România.
Comenzile care nu se plătesc în maximum 7 zile se anulează automat.
Costurile de transport pentru cărțile tipărite și jucării se vor plăti direct curierului, la primirea pachetului.

The price of products is susceptible to small variations due to the exchange rate fluctuation.
e-Books (PDF, EPUB, MOBI for Kindle) ordered on this online bookstore are delivered by email.
Printed books and toys ordered on this online bookstore are delivered exclusively in Romania.
Orders not paid within 7 days are automatically canceled.
The shipping costs for printed books and toys will be paid directly to the courier upon receipt of the package.

Le prix des produits est susceptible de varier légèrement en raison de la fluctuation du taux de change.
Les livres numériques (PDF, EPUB, MOBI pour Kindle) commandés sur cette librairie en ligne sont livrés par email.
Les livres imprimés et les jouets commandés sur cette librairie en ligne sont livrés exclusivement en Roumanie.
Les commandes non payées dans 7 jours sont automatiquement annulées.
Les frais de livraison pour les livres imprimés seront payés directement au transporteur dès réception du paquet.

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Management, analize, planuri și strategii de afaceri”

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *