Vizitați-ne!

București, Sectorul 1
Cod unic de înregistrare: 14965117 din 25.10.2002, C.I.F.: RO 14965117, Număr de ordine în registrul comerţului: J40/4636/2021, Identificator unic la nivel european: ROONRC.J40/4636/2021, Piaţa Presei Libere, Nr. 1, Casa Presei Libere, Corp A3, Etaj 1, 013701 Bucureşti, Sectorul 1

Contactați-ne

Mobil/WhatsApp: 0745526896
Email: office@multimedia.com.ro,  MultiMedia SRL: https://www.multimedia.com.ro/ , Media Online: https://www.telework.ro/ , Editura MultiMedia Publishing: https://www.telework.ro/ro/editura/ ,  Romania Press Release: https://www.ropr.ro/