Home » Blog » Știri » A apărut ediția tipărită a cărții ”Apa grea: O școală a cercetării științifice și tehnologice românești, o paradigmă în sensul lui Kuhn”

A apărut ediția tipărită a cărții ”Apa grea: O școală a cercetării științifice și tehnologice românești, o paradigmă în sensul lui Kuhn”

postat în: Știri 0

Apa grea: O școală a cercetării științifice și tehnologice românești, o paradigmă în sensul lui Kuhn

ISBN 978-606-033-744-7. Format A5, 210 x 148 x 5 mm, 111 g, 75 pagini. Preț: 14,99 lei
https://www.telework.ro/ro/e-books/apa-grea-o-scoala-a-cercetarii-stiintifice-si-tehnologice-romanesti-o-paradigma-in-sensul-lui-kuhn/

Din poziția de simplu angajat al Fabricii de apă grea Drobeta Turnu Severin, ca inspector în asigurarea calității, șeful laboratoarelor de control distructiv și nedistructiv, și în final șeful serviciului de asigurarea calității, am avut onoarea să particip, între 1983 și 1993, la cel mai mare proiect tehnico-științific din România acelor vremuri, care a implicat universități, nenumărate institute de cercetare, institute de proiectare, fabrici și firme de construcții-montaj, care, forțate să folosească exclusiv materii prime, materiale și soluții românești, au fost nevoite să cerceteze, inoveze și să pună în aplicare, zilnic, tehnologii unice pentru România și soluții specifice pentru îmbunătățirea acestora.
În această lucrare evidențiez colaborarea strânsă dintre toate aceste entități, care a permis dezvoltarea unei componente importante din cadrul programului nuclear românesc, și a pus bazele cunoașterii științifice și tehnologice pentru întreaga evoluție ulterioară a activităților din domeniul nuclear, și nu numai. Deși există multe cărți și articole pe tema istoriei apei grele în România, în această lucrare abordez acest subiect dintr-un punct de vedere inedit, punând accentul pe strânsa colaborare dintre universități, institutele de cercetare științifică și tehnologică, institutele de proiectare, fabricile de producere a utilajelor și echipamentelor, întreprinderile de construcții-montaj, și specialiștii fabricii de apă grea, creându-se astfel o comunitatea informală, chiar o școală în cadrul căreia s-a creat o disciplină științifică și tehnologică fără precedent, și o emulație specială pentru cercetare și inovare. În acest scop am analizat inclusiv documente care nu au mai fost utilizate până în prezent în astfel de studii. Și toate aceste aspecte sunt discutate prin prisma unui participant direct și activ la construcția, punerea în funcțiune și exploatarea fabricii de apă grea, fiind timp de 10 ani (în perioada 1983 – 1993) angajat al fabricii de apă grea, ca inspector de calitate, punerea în funcțiune a laboratoarelor de control distructiv și nedistructiv ale fabricii de apă grea, și șef al serviciului de asigurarea calității al acestei fabrici, în care calitate am elaborat primul manual de asigurarea calității al fabricii cu proceduri de execuție și punctele de inspecție și testare specifice, pe baza normelor generale elaborate de proiectant și a standardelor canadiene și americane.
În cazul apei grele produse în România, voi demonstra în această lucrare că aceasta corespunde unei paradigme în sensul lui Thomas Kuhn din The Structure of Scientific Revolutions, având caracteristicile specifice și trecând prin toate fazele specificate de acesta în cazul unei paradigme.

CUPRINS:

Rezumat
Introducere
– Apa grea
– Utilizări
– Obținere
– Istorie
– Structura revoluțiilor științifice (și tehnologice!)
Programul nuclear în România
Cercetare și proiectare
– IFA Cluj
– Uzina G Râmnicu Vâlcea
– – Marius Peculea
– IITPIC București
Fabrica de apă grea
– Construcția
– Funcționarea
– Oprirea
Concluzii
Bibliografie
Note

DOI: 10.13140/RG.2.2.19428.45445

Lasă un răspuns