Home » Libraria » Limba română » Electricitate și magnetism – Electromagnetism fenomenologic

Electricitate și magnetism – Electromagnetism fenomenologic

$ 5.19$ 8.66

O introducere în lumea electricității și a magnetismului, explicată în principal fenomenologic, cu ajutorul unui aparat matematic minimal, și cu exemple și aplicații din viața reală. O prezentare compactă, clară și precisă a unui domeniu care reprezintă o parte importantă a vieții noastre.

Cartea acoperă toate subiectele introductive standard, respectiv electrostatica (forțe electrice, sarcini electrice, conservarea sarcinii, legea lui Coulomb, conductori și izolatori (rezistența electrică și conductanța electrică), semiconductori, superconductori, polarizarea (dielectrici), câmpul electric, potențialul electric, stocarea energiei electrice), curentul electric (circulația sarcinilor, surse de tensiune, rezistența electrică, legea lui Ohm, curent continuu și curent alternativ, conversia de la CA la CC (redresoare), electroni într-un circuit electric, puterea electrică), magnetismul (forțe magnetice, poli magnetici, câmpuri magnetice, domenii magnetice, legea Biot–Savart și legea lui Ampère, electromagneți, forța Lorentz și forța Laplace, contoare electrice, motoare electrice, câmpul magnetic al Pământului, radiații cosmice), inducția electromagnetică (electromagnetism, legea lui Faraday (a inducției), generatoare de CA (alternatoare), centrale electrice (generarea electricității), hidrocentralele Porţile de Fier, turbogeneratoare, generatoare magnetohidrodinamice, transformatoare, autoinducția, transmisia energiei electrice, câmpul electromagnetic, unde electromagnetice).

 

CUPRINS

Introducere
Electrostatica
– Serii triboelectrice
– Generatoare electrostatice
– Neutralizarea sarcinilor
– Inducţia sarcinilor
– Electricitatea “statică”
– Forțe electrice
– Sarcini electrice
– – Unități
– Conservarea sarcinii
– – Dovezi experimentale
– Legea lui Coulomb
– – Legea
– – Unități
– – Câmp electric
– – Constanta lui Coulomb
– – Limitări
– Conductori și izolatori (Rezistența electrică și conductanța electrică)
– – Conductori
– – – Rezistența și conductanța
– – – Materiale pentru conductori
– – Izolatori
– – – Fizica conducției în solide
– – – Străpungerea
– – – Utilizări
– Semiconductori
– – Proprietăți
– – Fizica semiconductorilor
– – – Benzile de energie și conducția electrică
– – – Purtători de sarcini (electroni și găuri)
– – – Generarea și recombinarea purtătorilor de sarcini
– – Doparea
– Superconductori (Superconductivitatea)
– – Proprietăți elementare ale superconductoarelor
– – – Rezistență zero la curent electric continuu (CC)
– – – Tranziția de fază superconductoare
– – – Efectul Meissner
– – – Momentul London
– Electricitatea statică
– – Cauze
– – Generatoare electrostatice
– – Descărcarea electrostatică
– – Încărcarea electrică prin frecare și contact
– – – Efectul triboelectric
– – – – Cauza
– – Încărcarea electrică prin inducție
– – – Inducția electrostatică
– – – Explicaţie
– – – Încărcarea unui obiect prin inducție
– – – Sarcina indusă se găsește pe suprafață
– – – Tensiunea în tot obiectul conductiv este constantă
– Polarizarea sarcinilor (Dielectrici)
– – Modelul atomic de bază
– – Polarizarea dipolară
– – Polarizarea ionică
– – – În celule
– – Condensatori
– Câmpul electric
– – Definiția câmpului electric
– – Surse de câmp electric
– – – Cauze și descriere
– – – Reprezentarea sarcinilor continuă vs. discretă
– Ecranarea electromagnetică
– – Cum funcţionează
– – Ecranarea magnetică
– – Materiale folosite
– – Exemplu de aplicații
– Potențialul electric
– – Introducere
– – Electrostatica
– – – Potențialul electric datorat unei sarcini punctuale
– – Unități
– – Potențialul galvanic vs. potențialul electrochimic
– Stocarea energiei electrice
– – Depozitarea mecanică
– – – Hidroelectricitatea
– – – Depozitare prin pompare
– – – Aer comprimat
– – – Depozitarea energiei în volant
– – – Depozitarea energiei potențiale gravitaționale cu mase solide
– – Depozitarea termică
– – – Stocarea energiei termice a căldurii latente
– – Depozitarea electrochimică
– – – Baterie reîncărcabilă
– – – – Baterie cu curgere
– – – Supercapacitoare
– – Alte produse chimice
– – – Conversia electricității în gaz
– – – Conversia electricității în lichid
– – Metode electrice
– – – Condensatoare
– – – Materiale magnetice superconductoare
– Generator Van de Graaff
– – Descriere
Curent electric
– Circulația sarcinilor electrice
– Curentul electric (Convenții)
– – Direcția de referință
– Surse de tensiune
– – Surse de tensiune ideale
– – Comparație între sursele de tensiune și curent
– Rezistența electrică – Conductanța
– – Introducere
– – Conductoare și rezistențe
– – Măsurarea rezistenței
– – Rezistențe tipice
– Legea lui Ohm
– – Domeniu de aplicare
– – Originile microscopice
– – Analiza circuitului
– – – Circuite rezistive
– – Efectele de temperatură
– Curent continuu și curent alternativ
– – Curent continuu
– – – Circuite
– – Curent alternativ
– – – Transmisie, distribuție și alimentarea cu energie electrică
– – – Frecvențele surselor de alimentare cu curent alternativ
– Conversia de la CA la CC (Redresoare)
– – Redresoare pentru o singură fază
– – – Remediere pentru jumătate de undă (monoalternanță)
– – – Redresoare pentru undă completă (bialternanță)
– – Redresoare trifazate
– – Filtrarea ieșirii redresorului
– Electroni într-un circuit electric
– – Viteza de derivă într-un câmp electric
– – Definiție și unități
– – Relația cu conductivitatea
– – Dependența de câmp electric și saturația vitezei
– Puterea electrică
– – Definiție
– – Explicaţie
– – Convenția semnelor pasive
– – Circuite rezistive
– – Curent alternativ
– – Câmpuri electromagnetice
– Circuite electrice
– – Legile electrice
– – Metode de proiectare
– Circuite serie
– – Circuite serie
– – Curentul
– – Rezistoare
– – Inductoare
– – Condensatoare
– – Comutatoare
– – Celule și baterii
– – Voltaj
– Circuite paralel
– – Tensiunea
– – Curentul
– – Rezistoare
– – Inductoare
– – Condensatoare
– – Comutatoare
– – Celule și baterii
Magnetism
– Istorie
– Forțe magnetice
– Poli magnetici
– – Polul geomagnetic
– – Dipoli magnetici
– Câmpuri magnetice
– – Definiții, unități și măsurători
– – – Câmpul B
– – – Câmpul H
– – – Unități
– – – Măsurare
– – Linii de câmp magnetic
– Domenii magnetice
– – Dezvoltarea teoriei domeniului
– – Structura domeniului
– – – De ce se formează domenii
– – – Dimensiunea domeniilor
– – – Anisotropia magnetică
– – – Magnetostricțiunea
– – – Structura granulelor
– – – Stări “magnetizate”
– Curenți electrici și câmpuri magnetice (Legea Biot–Savart și Legea lui Ampère)
– – Legea Biot-Savart
– – – Curenții electrici (de-a lungul unei curbe/sârmă închisă)
– – Legea circuitului lui Ampère
– Electromagneți
– – Solenoid simplu
– – Fizica
– – – Legea lui Ampere
– – – Miez magnetic
– – – Circuitul magnetic – aproximarea câmpului B constant
– – – Câmpul magnetic creat de un curent
– – – Forța exercitată de câmpul magnetic
– – – Circuit magnetic închis
– – – Forța între electromagneți
– Electromagneți supraconductori
– – Construcție
– – – Răcire
– – – – Răcire cu lichid
– – – – Răcirea mecanică
– – – Materiale
– – – Înfășurările de bobinaj
– – Operare
– – – Alimentarea electrică
– – – Modul persistent
– – Utilizări
– Forța Lorentz și forța Laplace
– – Forța pentru o particulă încărcată
– – Forța în câmp magnetic (Forța Laplace)
– – – Direcția forței
– – – Traiectoriile particulelor datorate forței Lorentz
– – – Semnificația forței Lorentz
– Contoare electrice
– – Operare
– – Contoare electromecanice
– – Contoare electronice
– – Precizia
– Motoare electrice
– – Componente
– – – Rotor
– – – Stator
– – – Gol de aer
– – Înfăşurări
– – – Comutator
– – Alimentarea și controlul motoarelor
– – – Alimentarea motoarelor
– – – Controlul motoarelor
– Câmpul magnetic al Pământului
– – Importanţa
– – Caracteristici principale
– – – Descriere
– – – Intensitatea
– – – Înclinarea
– – – Declinaţia
– – – Variația geografică
– – – Aproximarea dipolară
– – – Poli magnetici
– – Magnetosfera
– – Originea fizică
– – – Miezul pământului și geodinamo
– – – Modele numerice
– – – Curenți în ionosferă și magnetosferă
– Radiații cosmice
– – Radiațiile cosmice masive comparate cu fotonii
– – Compoziţie
– – Energia
– – Surse de raze cosmice
Inducția electromagnetică
– Istorie
– Electromagnetism
– – Descrierea matematică
– – Câmp electric E
– – Metoda electromagnetică
– Inducția electromagnetică (Aplicații)
– – Generatoare electrice
– – Transformatoare electrice
– – Ampermetru de inducție
– – Contor de debit magnetic
– – Curenți turbionari
– Legea lui Faraday (a inducției)
– – Legea lui Faraday
– – – Declarație calitativă
– – – Cantitativ
– Generatoare de CA (Alternatoare)
– – Principiul de funcționare
– Centrale electrice (Generarea electricității)
– – Istorie
– – Metode de generare a energiei electrice
– – – Generatoare
– – – Electrochimie
– – – Efect fotovoltaic
– – Echipamente de generare
– – – Turbine
– – – Generatoare
– Hidrocentralele Porţile de Fier
– – Hidrocentrala Porţile de Fier I
– – – Istorie
– – – Modernizare
– – Hidrocentrala Porţile de Fier II
– Turbogeneratoare
– – Circuit echivalent
– – Turbogeneratoare
– – Caracteristici de construcție
– Generatoare magnetohidrodinamice
– – Principiu
– – Generarea de energie electrică
– – – Generatorul Faraday
– – – Generatorul Hall
– – – Generatorul cu disc
– Transformatoare
– – Ecuații de transformare ideale
– – Transformatorul ideal
– – Transformatorul real
– – – Abateri de la transformatorul ideal
– – – Fluxul de scurgere
– – – Circuit echivalent
– Autoinducția
– – Autoinductanța și energia magnetică
– Transmisia energiei electrice
– – Sisteme
– – Transmisia în masă a energiei electrice
– Câmpul electromagnetic
– – Structura
– – – Structura continuă
– – – Structura discretă
– – Dinamica
– – Comportamentul reciproc al câmpurilor electrice și magnetice
– Unde electromagnetice
– – Viteza undelor electromagnetice
Referințe
Despre autor
– Nicolae Sfetcu
– – De același autor
– – Contact
Editura
– MultiMedia Publishing

Ediția MultiMedia Publishing
– Digital: EPUB (ISBN 978-606-94667-7-3), Kindle (ISBN 978-606-94667-9-7), PDF (ISBN 978-606-94667-8-0)
– Tipărit (257 x 182 x 15 mm, 482 g, 252 pagini) (ISBN 978-606-94667-6-6)

Informații suplimentare

Greutate Nu se aplică
Dimensiuni Nu se aplică
Autor

Nicolae Sfetcu

Format

Tipărit, PDF, EPUB, MOBI pentru Kindle

Prețul produselor este susceptibil la mici variații, datorită variației cursului valutar.
Cărțile în format digital (PDF, EPUB, MOBI pentru Kindle) comandate din acest magazin online se livrează prin email.
Cărțile în format tipărit și jucăriile comandate din acest magazin online se livrează exclusiv în România.
Comenzile care nu se plătesc în maximum 7 zile se anulează automat.
Costurile de transport pentru cărțile tipărite și jucării se vor plăti direct curierului, la primirea pachetului.

The price of products is susceptible to small variations due to the exchange rate fluctuation.
e-Books (PDF, EPUB, MOBI for Kindle) ordered on this online bookstore are delivered by email.
Printed books and toys ordered on this online bookstore are delivered exclusively in Romania.
Orders not paid within 7 days are automatically canceled.
The shipping costs for printed books and toys will be paid directly to the courier upon receipt of the package.

Le prix des produits est susceptible de varier légèrement en raison de la fluctuation du taux de change.
Les livres numériques (PDF, EPUB, MOBI pour Kindle) commandés sur cette librairie en ligne sont livrés par email.
Les livres imprimés et les jouets commandés sur cette librairie en ligne sont livrés exclusivement en Roumanie.
Les commandes non payées dans 7 jours sont automatiquement annulées.
Les frais de livraison pour les livres imprimés seront payés directement au transporteur dès réception du paquet.

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Electricitate și magnetism – Electromagnetism fenomenologic”

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *